Giỏ hàng

Anh Tùng - Viêm gan B

Tôi đã kiên trì sử dụng cây thuốc an xoa của Nam Dược Nguyễn Thi được 5 - 6 tháng. Sau khi đi xét nghiệm thấy virus viêm gan B trở Về Âm Tính khiến tôi rất vui và cảm ơn cơ sở  rất nhiều. 

Tôi đã kiên trì sử dụng cây thuốc an xoa của Nam Dược Nguyễn Thi được 5 - 6 tháng. Sau khi đi xét nghiệm thấy virus viêm gan B trở Về Âm Tính khiến tôi rất vui và cảm ơn cơ sở  rất nhiều. 

Danh mục tin tức

Từ khóa