Giỏ hàng

Chị Mùi - U Phổi

Sau gần một năm uống thuốc gồm cây xạ đen và một số vị thuốc khác như Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo, Cây Bán Chi Liên, tôi đã đỡ đau ngực, ho giảm nhiều, lên cân và sức khỏe phục hồi tốt.

Sau gần một năm uống thuốc gồm cây xạ đen và một số vị thuốc khác như Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo, Cây Bán Chi Liên, tôi đã đỡ đau ngực, ho giảm nhiều, lên cân và sức khỏe phục hồi tốt.

Danh mục tin tức

Từ khóa